خوش آمدید به تهران نوین تک

خرید کارت هدیه

این کارت هدیه به ایمیل کسی که برایش خرید کرده اید ارسال خواهد شد.

* نام دریافت کننده (ها):
* ایمیل دریافت کننده(ها)":
* نام شما:
* ایمیل شما:
* قالب کوپن هدیه:


پیام :
(اختیاری )
* مبلغ:
(مبلغ وارد شده باید بین 1 تومان و 1,000 تومان)
من قبول دارم که هزینه کارت هدیه غیر قابل بازگشت می باشد!
تهران نوین تک 1395
تهران نوین تک © 2021